امروز : یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۲۲

تشریح طرح "توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار" در کارگروه تخصصی اشتغال اردبیل/ با تعامل و هم افزایی بیشتر، اردبیل به استان‌سرآمد در مشاغل خانگی تبدیل می‌شود

رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل، ابعاد اجرای طرح "توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار" را تشریح کرد.
تشریح طرح "توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار" در کارگروه تخصصی اشتغال اردبیل/ با تعامل و هم افزایی بیشتر، اردبیل به استان‌سرآمد در مشاغل خانگی تبدیل می‌شود
چهارشنبه | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ - ۱۱:۱۹ |
کد خبر : ۱۳۳۰ |
اخبار حوزه ریاست

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، مهران اوچی اردبیلی چهارشنبه 19 تیرماهدر کارگروه تخصصی اشتغال استان اردبیل که به ریاست مهندس بهنام‌جو، استاندار اردبیل و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد، گفت: در این طرح، توانمندسازی متقاضیان، اتصال به بازار و فروش محصولات با اقدامات ویژه و به صورت پررنگ‌تر اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه شناسایی ظرفیتها یکی از مراحل اصلی الگوی نوین توسعه مشاغل خانگیاست، اظهار کرد: این طرح در راستای اجرای موفق این پروژه در سال‌های گذشته که در 9 استان بصورت پایلوت در کشور انجام گرفت به جهاددانشگاهی در 23 استان محول شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح توسعه رشتههای نوین، توجّه به مزیتهای نسبی و رقابتی، پایدارسازی مشاغل، توسعه فعالیتهای شبکه‌ای، مشاوره و ارزیابی متقاضیان، اتصال به بازار و هدف‌مندی حمایت‌ها و کاهش وابستگی به تسهیلات مورد تأکید قرار دارد.

رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل با اشاره به اینکه اجرای این طرح در استان نتایج خوبی را به دنبال خواهد داشت، یادآورشد: در راستای ارائه این پیشنهاد از سوی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به وزارت کار، مقرر شده است برای ۶هزار نفر از زنان سرپرست خانوار در ۲3استان کشور با بهره‌گیری از الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی اشتغال‌زایی شود.

اوچی اردبیلی با بیان اینکه سهمیه استان اردبیل در گام اول این طرح اشتغالزایی یک صد و دو نفر است و با توجه به میزان کارآیی و استقبال از آن قابل افزایش است، ادامه داد: در مرحله اول این طرح، شناسایی مزیت‌های جغرافیایی و زمینه همکاری فعالان بخش خصوصی و غیردولتی، در مرحله دوم توانمندسازی، استعدادسنجی، مشاوره هدایت و آموزش متقاضیان و در مرحله سوم مشارکت کارافرینان، خیرین و افراد پشتیبان پیش‌بینی شده است.

 

وی از شناسایی ۲۶۱مورد مزیت‌ نسبی اجرای این طرح در استان‌های پایلوت خبر داد و اضافه کرد: اتصال بیش از یک هزار نفر به بازار و بنگاه‌های بالادستی، استعدادسنجی ۳۳هزار نفر و هدایت ۲۳هزار نفر از متقاضیان در استان‌ها را از نتایج طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار برشمرد.

رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل با بیان اینکه هدایت و مشاوره مناسب در این طرح تاکنون موجب ارتقای کمیت و کیفیت محصولات ۱۳ هزار نفر شده و دو هزار و ۲۰۰ محصولی برندسازی شده است یادآور شد: شناساییوارزیابی اولیهمتقاضیان، استعدادسنجیو توانمندسازيمتقاضیان، شناساییوارزیابی پشتیبانان طرح و اتصالبهبازار، چهار فاز اجرایی طرح توانمندسازياقتصاديزنانسرپرستاست.

اوچی اردبیلی افزود: وظیفه جهاددانشگاهی درالگويایجادکسبوکارهايخردوخانگیبرايزنانسرپرستخانوار،آموزشومشاوره، رصدوپایش، ارزیابی، اثر‌بخشی، مستندسازيوایجادبانکاطلاعاتی، شبکهسازي، همافزایی، تسهیلگري، جلوگیريازاتلافمنابع، تقویتروحیهتیمیوکارگروهی، اتصالبهبازار، توجهبهزنجیرهارزش و ظرفیت‌سازي است.

وی یادآورشد: با تعامل بیشتر و هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی و متولیان قطعا می‌توانیم استان اردبیل را به عنوان استان‌سرآمد در مشاغل خانگی تبدیل کرد.

یادداشت ها

نمایش ویدئو

از عشق به پیامبر

1

1

3

4

5

rahbar

president

ardebil

uma

rahbar

president

ardebil

uma