امروز : چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۵۸
همزمان با سراسر کشور در اردبیل برگزار شد:

برگزاری آزمون جامع دوره های آموزشی کوتاه مدت گردشگری در جهاددانشگاهی اردبیل

آزمون جامع مدیران فنی دفاتر "خدمات مسافرتی"،"راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی"و"راهنمایان طبیعت‌گردی"، روز جمعه ۲۶ مرداد سال جاری همزمان با سراسر کشور در جهاددانشگاهی اردبیل برگزار شد.
برگزاری آزمون جامع دوره های آموزشی کوتاه مدت گردشگری در جهاددانشگاهی اردبیل
جمعه | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ - ۱۲:۴۹ |
کد خبر : ۱۰۹۶ |
اخبار آموزشي

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، مدیراداره آموزش و برنامهریزی معاونت آموزشی جهاددانشگاهی استان اردبیل با بیان این مطلب افزود: مهارت‌افزایی و تربیت ‌نیروی متخصص در امر گردشگری استان ها از اهداف برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌جامع مذکور بود.

محمد علیزاده تصریح کرد: این آزمون در دو نوبت، ساعات ۸ صبح برای داوطلبان مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و ۱۰:۳۰ برای راهنمایان گردشگری برگزار گردید.

وی بابیان اینکه در آزمون مذکور 24نفرازفراگیران در دورههای مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی، 24نفر ازراهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و 8 نفر از راهنمایان طبیعتگردی،شرکت داشتند ،افزود: شرکتکنندگان در مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی اردبیل همزمان با سراسر استان‌های کشورجهت ورود به عرصه اجرایی صنعت گردشگری کشور به رقابت پرداختند.

مدیر اداره آموزش و برنامه‌ریزی معاونت آموزشی جهاددانشگاهی استان اردبیل ادامه داد: فراگیرانی که موفق به کسب امتیاز لازم شوند، می توانند نسبت به اخذ گواهی‌نامه‌های مربوطه و اشتغال در تاسیسات اقدام کنند.

یادداشت ها

نمایش ویدئو

از عشق به پیامبر

1

1

3

4

5

rahbar

president

ardebil

uma