امروز : یکشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۵۳

مطالب پژوهشی

{module اخبار پژوهش}
مطالب پژوهشی
سه شنبه | ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ - ۲۱:۳۶ |
کد خبر : ۱۷۸ |
معاونت پژوهشی

{module اخبار پژوهش}

یادداشت ها

دو طرح کاربردی کشاورزی در جهاد دانشگاهی اردبیل اجرا می شود

دو طرح کاربردی کشاورزی در جهاد دانشگاهی اردبیل اجرا می شود

1

1

3

4

5

rahbar

president

ardebil

uma