امروز : یکشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۱۶

فعاليت هاي آموزشي

كارگاه هاي برگزار شده كارگاه کشت سلولی (مرحله اول: آشنایی با اصول کشت سلولی) كارگاه تئوري سول هاي بنيادي و كاربرد آنها در مهندسي بافت مرحله اول كارگاه تكنيك های مولکولی (تئوري و عملي) كارگاه آموزش بررسي تجارب بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهر
فعاليت هاي آموزشي
سه شنبه | ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ - ۱۰:۰۷ |
کد خبر : ۶۵ |
مطالب معاونت پژوهشی

 

كارگاه هاي برگزار شده

 

كارگاه کشت سلولی (مرحله اول: آشنایی با اصول کشت سلولی)

 

كارگاه تئوري سول هاي بنيادي و كاربرد آنها در مهندسي بافت

 

مرحله اول كارگاه تكنيك های مولکولی (تئوري و عملي)

 

كارگاه آموزش بررسي تجارب بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري

 

یادداشت ها

دو طرح کاربردی کشاورزی در جهاد دانشگاهی اردبیل اجرا می شود

دو طرح کاربردی کشاورزی در جهاد دانشگاهی اردبیل اجرا می شود

1

1

3

4

5

rahbar

president

ardebil

uma