امروز : یکشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۵۳

طرحهاي تحقيقاتي در حال اجرا

1. توسعه خوشه صنعتي فرآورده هاي لبني استان اردبيل 2. امكان سنجي استفاده از انرژي حرارت مازاد نيروگاه سيكل تركيبي سبلان جهت آب شيرين كن هاي تقطيري 3. نياز سنجي آموزشي خوشه صنعتي فرآورده هاي لبني استان اردبيل 4. طرح هادي روستاي اباذر شهرستان نير
طرحهاي تحقيقاتي در حال اجرا
یکشنبه | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ - ۱۲:۰۹ |
کد خبر : ۵۷ |
مطالب معاونت پژوهشی

1.     توسعه خوشه صنعتي فرآورده هاي لبني استان اردبيل

2.     امكان سنجي استفاده از انرژي حرارت مازاد نيروگاه سيكل تركيبي سبلان جهت آب شيرين كن هاي تقطيري         

3.     نياز سنجي آموزشي خوشه صنعتي فرآورده هاي لبني استان اردبيل

4.     طرح هادي روستاي اباذر شهرستان نير

5.     طرح هادي روستاي محمود آباد  شهرستان اردبيل

6.     طرح هادي روستاي ولي آباد شهرستان مشكين شهر

 

یادداشت ها

دو طرح کاربردی کشاورزی در جهاد دانشگاهی اردبیل اجرا می شود

دو طرح کاربردی کشاورزی در جهاد دانشگاهی اردبیل اجرا می شود

1

1

3

4

5

rahbar

president

ardebil

uma