امروز : شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۲

طرحهاي تحقيقاتي در حال اجرا

1. توسعه خوشه صنعتي فرآورده هاي لبني استان اردبيل 2. امكان سنجي استفاده از انرژي حرارت مازاد نيروگاه سيكل تركيبي سبلان جهت آب شيرين كن هاي تقطيري 3. نياز سنجي آموزشي خوشه صنعتي فرآورده هاي لبني استان اردبيل 4. طرح هادي روستاي اباذر شهرستان نير
طرحهاي تحقيقاتي در حال اجرا
یکشنبه | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ - ۱۲:۰۹ |
کد خبر : ۵۷ |
مطالب معاونت پژوهشی

طرح ساماندهی و تدوین دستورالعمل مدیریت و بهره برداری از آبهای گرم معدنی سرعین (کارفرما شرکت آب منطقه ای اردیبل)

کارنمای سرعین

امکانسنجی مطالعات بوم گردی در استان اردبیل (معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل)

بوم گردی 1

یادداشت ها

نمایش ویدئو

از عشق به پیامبر

1

1

3

4

5

rahbar

president

ardebil

uma

rahbar

president

ardebil

uma