امروز : شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۵

طرحهاي تحقيقاتي انجام شده

1. نيازسنجي شهرستان هاي استان با استفاده از شاخص هاي اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي 2. بررسي تالاب ها و منابع آبي استان اردبيل از نظر خصوصيات زيستگاهي و پرورش آبزيان 3. بررسي امكان تكثير و پرورش نيمه طبيعي آهوي دشت مغان و احياي نسل اينگونه در زيستگاه
طرحهاي تحقيقاتي انجام شده
یکشنبه | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ - ۱۲:۱۵ |
کد خبر : ۵۸ |
مطالب معاونت پژوهشی

نيازسنجي شهرستان هاي استان با استفاده از شاخص هاي اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي

بررسي تالاب ها و منابع آبي استان اردبيل از نظر خصوصيات زيستگاهي و پرورش آبزيان

بررسي امكان تكثير و پرورش نيمه طبيعي آهوي دشت مغان و احياي نسل اينگونه در زيستگاه طبيعي

بررسي و زمينه يابي توانمندي هاي صادراتي اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني استان اردبيل

زمينه يابي تشكيل تعاوني هاي كارگاهي در استان اردبيل

امكان توليد ارقام گندم ماكاروني سخت (گندم ماكاروني) در منطقه اردبيل براي حل معضلات ماكاروني استان

بررسي اثرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي رابطه با جمهوري آذربايجان بر استان اردبيل

ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه احداث شهرك صنعتي 2 اردبيل

بررسي نحوه ساماندهي وضع معيشتي حاشيه نشينان شهر اردبيل با تاكيد بر ايجاد تشكل هاي تعاوني

بررسي مسائل و مشكلات تعاوني هاي صنعتي استان اردبيل و ارائه راهكارهاي توسعه آنها

تعيين سهم اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني بر شاخص هاي اقتصادي استان

خالص سازي و تعيين عيار سيليس

شناسايي اولويت هاي پژوهشي استان اردبيل

بررسي وضعيت بهداشت رواني دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلي

بررسي كاشت گونه هاي سريع الرشد در تثبيت و حفاظت كناري رودخانه و توليد چوب در حوزه دره رود

بررسي وضعيت و زمينه هاي رشد و توسعه مراكز R&D در واحدهاي صنعتي و معدني استان اردبيل

مطالعه روش دفع آبهاي سطحي داخل شهر اردبيل

مقايسه موضوع كنترل و خودپايي در ورزشكاران نخبه و غيرنخبه و افراد غير ورزشكار

طرح پهنه بندي خطر لغزش شهر گيوي و ارائه راهكارهاي آن

بررسي راه هاي افزايش انگيزه مديران تعاوني هاي استان

بررسي راهكاراي موثر در بهينه سازي ساختمان ها و مطالعه موردي آن در سطح استان اردبيل

شناسايي زمينه هاي ايجاد خوشه هاي صنعتي

بررسي رابطه چندگانه انسجام تيمي، ابهام نقش، سرسختي، روان شناختي و عملكرد ورزشي در بازيكنان تيم هاي فوتبال استان اردبيل

شناسايي مناطق آسيب پذير حساس طبيعي استان اردبيل به منظور ساماندهي و مديريت بلاياي طبيعي در سطح استان

بررسي ميزان شيوع معلوليت ها و علل مرتبط با آنها در استان اردبيل

مطالعه امكان سنجي احداث پاركعلمي و شهرك فناوري استان اردبيل

سيستم سوپروايزري براي ارسا ل آلاروم

جمع آوري بررسي سيتوژنتيكي و تعيين گونه هاي گياهان دارويي Papaver در منطقه اردبيل

تدوين دوره آموزشي توليد ، پرورش و عرضه گياهان دارويي

بررسي تخلفات اداري كاركنان ادارات دولتي اردبيل و ارائه راهكارهاي مناسب در رابطه با آن

برآورد درآمد بالقوه مالياتي استان اردبيل و امكان پيش بيني آن تا پايان برنامه چهارم توسعه

ارزيابي كيفيت سمولينايي توده هاي بومي گندم ماكاروني و رابطه آن با باندهاي الكتروفورزي گليادين

بررسي عوامل مرتبط با يادگيري پائين زبان انگليسي در دانش آموزان استان اردبيل

بررسي آسيب هاي ارتباطي بين والدين و فرزندان و تاثير آن بر پيشرفت دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي و آموزش متوسطه استان اردبيل

مطالعه وتدوین سند راهبردي صنعت و معدن استان اردبيل

مطالعه وتدوین سند راهبردي تجارت خارجي استان اردبيل

مطالعه وتدوین سند راهبردي سرمايه گذارياستان اردبيل

بررسي وضعيت مطالعه در بين معلمان و دانش آموزان استان اردبيل

بررسي مسائل و مشكلات برنامه هاي آموزش خانواده ها در مدارس استان اردبيل

تدوين اطلس گردشگری استان اردبیل

مستند نگاری رشته جاجیم

مستند نگاری رشته کاشی معرق

طرح سرگذشت پژوهي آزادگان

طرح مطالعات مكان يابي پايانه هاي شهري اردبيل

طرح اصلاح تقاطعات هندسي شهر اردبيل

طرح هادي روستاي افسوران شهرستان مغان (گرمي)

طرح هادي روستاي جدا شهرستان مغان (گرمي)

طرح هادي روستاي صيادآباد شهرستان مغان (گرمي)

طرح هادي روستاي چنار شهرستان مغان (گرمي)

طرح هادي روستاي درگاهلو شهرستان مغان (گرمي)

طرح هادي روستاي عباسعليلو شهرستان مغان (گرمي)

طرح هادي روستاي انجيرلو شهرستان بيله سوار

طرح هادي روستاي پيراقوم شهرستان اردبيل

طرح هادي روستاي وان سفلي شهرستان مغان (گرمي)

طرح مطالعه بافت فرسوده شهر كلور

بررسي وضعيت موجود براي مستند نگاري و ارائه راهكارهاي لازم براي احياء شالبافي در استان اردبيل ( با تاكيد بر منطقه خلخال)

بررسی وضعیت مناسب سازی اماکن عمومی و فضاهای شهری جهت دسترسی بهتر معلولان و افراد کم توان (مطالعه موردی: کلیه ادارات و ارگان های استان)

 

یادداشت ها

نمایش ویدئو

از عشق به پیامبر

1

1

3

4

5

rahbar

president

ardebil

uma

rahbar

president

ardebil

uma