امروز : یکشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۵۵

برگزاری سومین گردهمایی امور اداری

به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي، دكتر محمد محسن غفوريان مديركل منابع انساني و امور اداري در اين گردهمايي طي سخناني گفت: رفع ابهامات در اجراي مقررات اداري و استخدامي، تبادل تجربيات در حوزه اداري همچنين ايجاد هماهنگي بيشتر در عملكرد امور اداري
برگزاری سومین گردهمایی امور اداری
سه شنبه | ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ - ۱۴:۳۴ |
کد خبر : ۳۱ |
اخبار پشتيباني

سومين گردهمايي مديران امور اداري جهاد دانشگاهي روزهاي هشتم و نهم آبانماه در محل مجتمع تحقيقاتي شهداي جهاد دانشگاهي برگزار شد.

یادداشت ها

دو طرح کاربردی کشاورزی در جهاد دانشگاهی اردبیل اجرا می شود

دو طرح کاربردی کشاورزی در جهاد دانشگاهی اردبیل اجرا می شود

1

1

3

4

5

rahbar

president

ardebil

uma