امروز : شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۷

معرفي گروه نياز سنجي مطالعات فرهنگي

این گروه علاوه بر اجرای طرح‌های نیازسنجی فرهنگی در استان اردبيل، به بررسی و شناسایی اولویت‌های فرهنگی کشور و منطقه با همکاری گروه‌های تخصصی و انجام مطالعات امکان‌سنجی و بررسی توجیه‌پذیری طرح‌های فرهنگی و تصمیم‌سازی جهت مسئولین مربوطه و جمع بندی
معرفي گروه نياز سنجي مطالعات فرهنگي
چهارشنبه | ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ - ۱۰:۱۳ |
کد خبر : ۶۹ |
معاونت فرهنگی

این گروه علاوه بر اجرای طرح‌های نیازسنجی فرهنگی در استان اردبيل، به بررسی و شناسایی اولویت‌های فرهنگی کشور و منطقه با همکاری گروه‌های تخصصی و انجام مطالعات امکان‌سنجی و بررسی توجیه‌پذیری طرح‌های فرهنگی و تصمیم‌سازی جهت مسئولین مربوطه و جمع بندی، تدوین و تلفیق طرح ها و برنامه‌های فرهنگی حسب بررسی‌ها و نیازسنجی‌های به عمل آمده می‌پردازد.

گروه نياز سنجي مطالعات فرهنگي واحد استان اردبيل تاكنون با اجراي دو طرح مطالعاتي به ارائه خدمات خود در اين زمينه پرداخته است.

یادداشت ها

نمایش ویدئو

از عشق به پیامبر

1

1

3

4

5

rahbar

president

ardebil

uma

rahbar

president

ardebil

uma