امروز : دوشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۳۶

معرفي معاونت فرهنگي واحد

سرفصلها و فعاليتهاي‌ فرهنگي‌     در مجموع‌ فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ جهاددانشگاهي‌ در واحدهاي‌ مختلف سراسر كشور در قالب‌ 4 سرفصل‌ فرهنگي‌ - هنري‌، سياسي‌ - اجتماعي‌، فعاليتهاي‌ فوق‌ برنامه‌ و فرهنگي‌ - ادبي‌ برگزار مي‌گردد.   فعاليتهاي فرهنگي - ادبي و
معرفي معاونت فرهنگي واحد
یکشنبه | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ - ۱۳:۲۷ |
کد خبر : ۶۱ |
معاونت فرهنگی

سرفصلها و فعاليتهاي‌ فرهنگي‌

    در مجموع‌ فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ جهاددانشگاهي‌ در واحدهاي‌ مختلف سراسر كشور در قالب‌ 4 سرفصل‌ فرهنگي‌ - هنري‌، سياسي‌ - اجتماعي‌، فعاليتهاي‌ فوق‌ برنامه‌ و فرهنگي‌ - ادبي‌ برگزار مي‌گردد.

 

فعاليتهاي فرهنگي - ادبي و فرهنگي – هنري

    برنامه هاي فرهنگي-ادبي و فرهنگي - هنري مجموعه‌اي از فعاليتهاي معاونت فرهنگي است كه موضوع آنها فرهنگ مكتوب از جمله شعر، ادبيات نمايشي، قصه، مقالات فرهنگي، ادبي و هنري مي‌باشد و هدف آن فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي شناسايي و نيز رشد و بالندگي استعدادهاي ادبي-هنري دانشجويان ،طراحي و اجراي برنامه هاي مناسب براي رقابت سالم دانشجويان در اين زمينه ها و در جهت معرفي و ارج گذاري استعدادهاي برتر ،تشويق جوانان و دانشجويان به فراگيري مهارتهاي هنري و ادبي ،توجه به ارزشهاي اصيل ديني و علمي در عرصة آفرينش هاي فرهنگي-ادبي و هنري دانشجويان، توجه به زبان و ادبيات فارسي و بهره گيري از ارزشها و جذابيتهاي آن در فعاليتهاي فرهنگي ادبي و هنري مي باشد .

 

فعاليتهاي سياسي – اجتماعي

    هدف از برگزاري برنامه‌هاي سياسي - اجتماعي، آشنا سازي دانشجويان با مشكلات و نيازهاي فرهنگي - اجتماعي كشور، طراحي برنامه‌هاي مناسب براي گفتگو و تبادل‌نظر دانشجويان با صاحبنظران و شخصيتهاي فرهنگي - سياسي كشور، فراهم كردن زمينه براي معرفي گرايش‌ها و افكار سياسي به منظور ارتقاي سطح آگاهي و افزايش قدرت تحليل سياسي دانشجويان و فراهم آوردن زمينه براي مشاركت دانشجويان در فعاليتهاي سياسي - اجتماعي مي‌باشد.

 

فعاليتهاي فوق برنامه

    هدف از برگزاري برنامه هاي مختلف فوق برنامه ، تقويت انگيزه ها و حس مسئوليت پذيري و جمع گرايي در دانشجويان و برگزاري مراسم و اعيادملي ومذهبي به منظور بزرگرداشت اعياد و شخصيتهاي ملي و مذهبي و تقويت حس مشاركت جويي و خلاقيت در زمينه هاي مختلف ادبي ، هنري و غيره مي باشد .

 

تشكيلات

تشكيلات سازماني معاونت فرهنگي واحد شامل  "اداره فعاليت هاي ديني، هنري و ادبي"، "اداره فعاليت­هاي فوق برنامه"، "گروه نيازسنجي و مطالعات فرهنگي" و "مركز افكارسنجي دانشجويان شعبه اردبيل" است. در حال حاضر سرپرستي اين معاونت بر عهده رياست واحد، جناب آقاي اكبر قاسمي است.

 

یادداشت ها

نمایش ویدئو

از عشق به پیامبر

فراخوان

farakhan

1

1

3

4

5

rahbar

president

ardebil

uma

rahbar

president

ardebil

uma