امروز : شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۸

معرفي معاونت فرهنگي واحد

سرفصلها و فعاليتهاي‌ فرهنگي‌     در مجموع‌ فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ جهاددانشگاهي‌ در واحدهاي‌ مختلف سراسر كشور در قالب‌ 4 سرفصل‌ فرهنگي‌ - هنري‌، سياسي‌ - اجتماعي‌، فعاليتهاي‌ فوق‌ برنامه‌ و فرهنگي‌ - ادبي‌ برگزار مي‌گردد.   فعاليتهاي فرهنگي - ادبي و
معرفي معاونت فرهنگي واحد
یکشنبه | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ - ۱۳:۲۷ |
کد خبر : ۶۱ |
معاونت فرهنگی

سرفصلها و فعاليتهاي‌ فرهنگي‌

    در مجموع‌ فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ جهاددانشگاهي‌ در واحدهاي‌ مختلف سراسر كشور در قالب‌ 4 سرفصل‌ فرهنگي‌ - هنري‌، سياسي‌ - اجتماعي‌، فعاليتهاي‌ فوق‌ برنامه‌ و فرهنگي‌ - ادبي‌ برگزار مي‌گردد.

 

فعاليتهاي فرهنگي - ادبي و فرهنگي – هنري

    برنامه هاي فرهنگي-ادبي و فرهنگي - هنري مجموعه‌اي از فعاليتهاي معاونت فرهنگي است كه موضوع آنها فرهنگ مكتوب از جمله شعر، ادبيات نمايشي، قصه، مقالات فرهنگي، ادبي و هنري مي‌باشد و هدف آن فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي شناسايي و نيز رشد و بالندگي استعدادهاي ادبي-هنري دانشجويان ،طراحي و اجراي برنامه هاي مناسب براي رقابت سالم دانشجويان در اين زمينه ها و در جهت معرفي و ارج گذاري استعدادهاي برتر ،تشويق جوانان و دانشجويان به فراگيري مهارتهاي هنري و ادبي ،توجه به ارزشهاي اصيل ديني و علمي در عرصة آفرينش هاي فرهنگي-ادبي و هنري دانشجويان، توجه به زبان و ادبيات فارسي و بهره گيري از ارزشها و جذابيتهاي آن در فعاليتهاي فرهنگي ادبي و هنري مي باشد .

 

فعاليتهاي سياسي – اجتماعي

    هدف از برگزاري برنامه‌هاي سياسي - اجتماعي، آشنا سازي دانشجويان با مشكلات و نيازهاي فرهنگي - اجتماعي كشور، طراحي برنامه‌هاي مناسب براي گفتگو و تبادل‌نظر دانشجويان با صاحبنظران و شخصيتهاي فرهنگي - سياسي كشور، فراهم كردن زمينه براي معرفي گرايش‌ها و افكار سياسي به منظور ارتقاي سطح آگاهي و افزايش قدرت تحليل سياسي دانشجويان و فراهم آوردن زمينه براي مشاركت دانشجويان در فعاليتهاي سياسي - اجتماعي مي‌باشد.

 

فعاليتهاي فوق برنامه

    هدف از برگزاري برنامه هاي مختلف فوق برنامه ، تقويت انگيزه ها و حس مسئوليت پذيري و جمع گرايي در دانشجويان و برگزاري مراسم و اعيادملي ومذهبي به منظور بزرگرداشت اعياد و شخصيتهاي ملي و مذهبي و تقويت حس مشاركت جويي و خلاقيت در زمينه هاي مختلف ادبي ، هنري و غيره مي باشد .

 

تشكيلات

تشكيلات سازماني معاونت فرهنگي واحد شامل  "اداره فعاليت هاي ديني، هنري و ادبي"، "اداره فعاليت­هاي فوق برنامه"، "گروه نيازسنجي و مطالعات فرهنگي" و "مركز افكارسنجي دانشجويان شعبه اردبيل" است. در حال حاضر سرپرستي اين معاونت بر عهده رياست واحد، جناب آقاي اكبر قاسمي است.

 

یادداشت ها

نمایش ویدئو

از عشق به پیامبر

1

1

3

4

5

rahbar

president

ardebil

uma

rahbar

president

ardebil

uma