امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۵۷

گزارش تصویری ازآغازاجرای طرح ملی "داناب" در اردبیل

گزارش تصویری ازآغازاجرای طرح ملی "داناب" در اردبیل
گزارش تصویری ازآغازاجرای طرح ملی "داناب" در اردبیل
یکشنبه | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ - ۱۶:۴۵ |
کد خبر : ۱۲۷۳ |
اخبار پژوهشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یادداشت ها

نمایش ویدئو

از عشق به پیامبر

1

1

3

4

5

rahbar

president

ardebil

uma

rahbar

president

ardebil

uma