امروز : پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۲۰

معرفي مركز آموزش شماره ۲

      معاونت آموزشي جهاددانشگاهي واحد استان اردبيل مقدمه: آموزش يكي از مؤثرترين عوامل در تغيير رفتار و روز آمد كردن مهارت، توسعه تخصص بينش و نگرش سرمايه‍‍‍هاي انساني است. دربسياري از كشورهاي پيشرفته ميزان مهارت ودانش به روز شهروندان آن، نقطه قو
معرفي مركز آموزش شماره 2
سه شنبه | ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ - ۱۲:۵۶ |
کد خبر : ۳۳۸ |
معاونت آموزشی

 

 

 

معاونت آموزشي جهاددانشگاهي واحد استان اردبيل

مقدمه:

آموزش يكي از مؤثرترين عوامل در تغيير رفتار و روز آمد كردن مهارت، توسعه تخصص بينش و نگرش سرمايه‍‍‍هاي انساني است. دربسياري از كشورهاي پيشرفته ميزان مهارت ودانش به روز شهروندان آن، نقطه قوت آنها محسوب مي‍شود. از اين رو هزينه‍هاي مصروفه در حوزه آموزش همواره به عنوان يك سرمايه گذاري مفيد و مؤثر تلقي مي‍گردد. علاوه بر آموزش‍هاي عالي مقطع‍دار كه از طريق دانشگاه‍ها ومراكز رسمي دولتي ويا غير دولتي ارائه مي‍گردد، آموزش‍هاي كوتاه‍ مدت بدو خدمت و يا حين خدمت كه منجر به كسب دانش، مهارت و افزايش كارايي در افراد مي‍شود، نقش بسزايي در توسعه كمي وكيفي توليد و موفقيت سازماني و تشكيلاتي خواهد داشت. لذا شناسايي جوامع هدف، تعريف دوره‍هاي آموزشي كاربردي واشتغال‍محور، تدوين برنامه‍ها و دوره‍هايي آموزشي مطلوب، استفاده از اساتيد متخصص و مجرب مي‍تواند از نقطه‍نظر كارايي واشتغال‍زايي، دوره‍هاي آموزشي كوتاه‍مدت را از بسياري دوره‍هاي بلند‍مدت سودمندتر نمايد. جهاد‍دانشگاهي از همان سال‍هاي اوليه فعاليت، با تشكيل معاونت آموزشي و برگزاري مستمر دوره‍هاي آموزشي كوتاه‍مدت تخصصي در سطح كشور، توانسته است نه تنها توجه عامه مردم بلكه استقبال اقشار دانش آموخته را نيز به اين دوره‍ها معطوف دارد.

ارتقاء مهارت دانشجويان، برگزاري دوره‍هاي آموزشي مبتني بر اشتغال قشر تحصيل كرده‍، برگزاري آموزش‍هاي ضمن خدمت كاركنان و ... از جمله مهم‍ترين اهداف مراكز آموزش كوتاه‍مدت جهاد دانشگاهي مي‍باشد كه با توجه به استقبال شهروندان به خصوص قشر تحصيل كرده، قطعاً در آينده شاهد گسترش كمي وكيفي اين مركز در سطح استان اردبيل خواهيم بود. در اين مجموعه تلاش شده است تا نسبت به معرفي دوره‍هاي آموزشي ويژه كاركنان دولت مركز آموزشي كاكنان دولت جهاد‍دانشگاهي واحد استان اردبيل اقدام گردد. علاوه بر دوره‍هاي مندرج در اين كتابچه مراكز آموزشي جهاد‍دانشگاهي با بهره‍مندي از توانايي مدرسين مجرب وسوابق موجود، آمادگي خود را برای برنامه‍ريزي‍، تدوين اجراي برنامه‍ها و دوره‍هاي آموزشي تخصصي مورد تقاضاي دستگاهها، سازمان‍ها و نهاد‍هاي كشور اعلام مي‍دارند.

جدول شهريه پودمان ها / دوره هاي آموزشي در سال 1393

رديف

عنوان پودمان /دوره

شهريه هر نفر ساعت (ريال)

1

دوره هاي مشاغل مشترك اداري

35000

2

دوره هاي عمومي( توانمنديهاي عمومي، فرهنگي و اجتماعي و فناوري اطلاعات)

25000

دوره های آموزش عمومی:

الف : دوره های فرهنگی و اجتماعی : به آموزش های اطلاق می گردد که به مستخدمین دولت در طول خدمت خود به منظور رشد فضایل اخلاقی ، فرهنگ پذیری سازمانی و بهینه سازی روابط انسانی کارکنان در نظام اداری ارائه می گردد.این گونه دوره ها در زمره دوره های نو آموزی و باز آموزی قرار می گیرد.هدف از اجرای این دوره ها آگاهی دادن به کارکنان در زمینه های فرهنگ اسلامی به منظور رشد فضایل اخلاقی ، فرهنگ سازمانی و بهبود روابط انسانی در نظام اداری کشور میباشد.

ب : دوره های توانایی های عمومی : به آموزش هایی اطلاق میگردد که به مستخدمین دولت در طول خدمت خود به منظور افزایش توان تخصصی و سازگاری با محیط جدید ارائه می گردد . این گونه دوره ها می تواند در زمره نو آموزی و باز آموزی قرار گیرد . هدف از اجرای این دوره ها افزایش توان عمومی کارکنان دولت جهت سازگاری با محیط و شرایط جدید آنان به شرح جداول ذیل برگزار می گردد :

 

فهرست دوره هاي آموزشي عمومي

1-دوره هاي آموزشي توانائيهاي عمومي

رديف

الف)دوره هاي آموزشي توانائيهاي عمومي

ميزان ساعات دوره

شهريه(ريال)

1

دوره هاي آموزشي گزارش دهي

56

1400000

2

دوره هاي آموزشي شناسايي و دستيابي به منابع اطلاعاتي

(داخلي و خارجي)

56

1400000

3

دوره آموزشي شناسايي و استفاده از ظرفيت هاي ذهني

24

600000

4

دوره آموزشي برقراري ارتباط موثر با محيط و ديگران

16

400000

5

دوره آموزشي آشنايي با مباحث مرتبط با تحول نظام اداري

28

700000

 

2-دوره هاي آموزشي فرهنگي و اجتماعي

رديف

عنوان دوره آموزشي

مدت زمان دوره

شهريه(ريال)

1

تفسير آيات برگزيده قران كريم

28

700000

2

احكام زندگي در اسلام

20

500000

3

اخلاق فردي ،اجتماعي و اداري

20

500000

4

آشنايي با انديشه و سيره امام خميني (ره)

20

500000

5

پرسش ها و پاسخ هاي اعتقادي

28

700000

6

حكومت مهدوي و وظايف منتظران

20

500000

7

آداب و اسرار نماز

28

700000

8

روخواني و روانخواني قرآن كريم

28

700000

 

 

3-دوره هاي آموزشي فناوري اطلاعات

رديف

مهارت

ميزان ساعات دوره

شهريه(ريال)

1

مفاهيم پايه فناوري اطلاعات

12

300000

2

استفاده از كامپيوترو مديريت فايل ها

8

200000

3

واژه پردازها

26

650000

4

صفحه گسترده ها

26

650000

5

بانك هاي اطلاعاتي

26

650000

6

ارائه مطالب

20

500000

7

اطلاعات و ارتباطات

12

300000

 

4-دوره هاي آموزشي تكميلي عمومي

رديف

عنوان دوره

ميزان ساعات

شهريه(ريال)

مستندات قانوني

1

مواد مخدر و پيامدهاي سوء آن

6

150000

ماده 97 قانون برنامه چهارم توسعه كشور

2

بيماري هاي نوپديد و راه هاي پيشگيري

6

150000

تبصره بند الف مصوبه دهمين جلسه شوراي اجتماعي كشور

3

انواع بيماري هاي واگير و راهكارهاي پيشگيري

6

150000

 

4

بهره وري و تكنيك هاي اندازه گيري آن

6

150000

 

5

كاربردهاي فن آوري اطلاعات

6

150000

 

6

محيط زيست و دولتسبز

4

100000

مصوبه شماره 26600/ت035059-مورخ1/5/1385 هيات وزيران

7

طرح معرفت بسيجي(مقدماتي)

8

200000

 

8

طرح معرفت بسيجي(تكميلي)

8

200000

 

9

ايمني و بهداشت محيط كار

4

100000

 

10

كمك هاي اوليه و فوريت هاي پزشكي –امدادي

8

200000

 

11

جستجو ،امداد و نجات

6

150000

 

12

اطفاء حريق و راههاي پيشگيري

6

150000

 

13

آمادگي و مقابله با حوادث طبيعي و غير مترقبه

6

150000

 

14

امر به معروف و نهي از منكر

6

150000

بخشنامه شماره 61888 مورخ 29/5/1385 معاونت اجرايي رياست جمهوري

15

ايران شناسي

4

100000

 

16

تجارت الكترونيكي

6

150000

مصوبه شماره 31766 ت33229ه-مورخ25/5/1384 هيات وزيران موضوع برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي

17

ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد

6

150000

موضوع ماده 2 آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه (مصوبه 73377/ت370374ه-مورخ22/12/83

18

شناخت دانش و پيشرفت هاي روز دنيا

4

100000

 

19

جعل اسناد و راه هاي مقابله با ‌آن

6

150000

مصوبه شماره 3065-82ت29054ه-مورخ2/6/1382هيات وزيران

20

سازمان جهاني تجارت (WTO )

4

100000

 

21

تربيت بدني و آمادگي جسماني

4

100000

 

22

آموزش انتظامي

4

100000

 

23

آشنايي با نظام گزينش كشور

2

50000

 

24

خصوصي سازي و سياست هاي صدر اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي

6

150000

 

25

كارآفريني

6

150000

 

26

اصول تغذيه و بهداشت (رفتار خوراكي سالم)

4

100000

 

27

نقش تعليمي و تربيتي والدين در توسعه سرمايه انساني

6

150000

 

28

مهارت هاي زندگي

6

150000

 

29

خانواده و مناسبات حاكم بر آن

8

200000

 

30

فلسفه حجاب و پيامدهاي آن

6

150000

 

31

روابط زن وشوهر

8

200000

 

                                                                                                                                                                       

ساير دوره هاي آموزشي عمومي

رديف

عنوان دوره

ميزان ساعات

شهريه(ريال)

مستندات قانوني

1

آشنايي با مباني و اصول اصلاح الگوي مصرف

8

160000

بخشنامه شماره 85863/200مورخه 10/9/1388

2

آشنايي با نظام هدفمند كردن يارانه ها

8

200000

بخشنامه شماره 100992/200مورخه 22/10/1388

3

پدافند غير عامل (حضوري و غير حضوري)

12

300000

بخشنامه شماره36973/91/200 مورخه 18/9/1391

4

همت مضاعف ،كار مضاعف و راهكارهاي اجرايي نمودن آن در در نظام اداري(حضوري و غير حضوري)

12

300000

بخشنامه شماره 4179/4/90/200 مورخه 27/2/1390

5

بنیان های حکومت اسلامی و ولایت فقیه(حضوري و غير حضوري)

12

300000

بخشنامه شماره 36972/91/200 مورخه 18/9/1391

6

سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی(حضوري و غير حضوري)

8

200000

بخشنامه شماره 36972/91/200 مورخه 18/9/1391

7

آشنایی با الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت(حضوري و غير حضوري)

8

200000

بخشنامه شماره 36972/91/200 مورخه 18/9/1391

8

آشنایی با طرح شجره طیبه صالحین

12

300000

بخشنامه شماره 36972/91/200 مورخه 18/9/1391

9

مردم سالاری اسلامی(حضوري و غير حضوري)

12

300000

بخشنامه شماره 36972/91/200 مورخه 18/9/1391

10

پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماریهای قلبی و عروقی(حضوري و غير حضوري)

16

400000

بخشنامه شماره 36973/91/200 مورخه 18/9/1391

11

مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی (حضوري و غير حضوري)

16

400000

بخشنامه شماره 36973/91/200 مورخه 18/9/1391

12

مالیات بر ارزش افزوده(حضوري و غير حضوري)

8

200000

بخشنامه شماره 36973/91/200 مورخه 18/9/1391

13

معرفت و بصیرت حسینی

8

200000

بخشنامه شماره 36478/91/200 مورخه 6/9/1391

14

آشنایی با سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی

8

200000

بخشنامه شماره 41234/91/200 مورخه 27/10/1391

15

آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

12

300000

بخشنامه شماره 41234/91/200 مورخه 27/10/1391

 

 دوره های مشترک اداری (آموزشی شغلی):

 

در اجرای بند 1/2/جبخشنامهشماره 22554/105 مورخ 28/12/1380 نظام جدید آموزش کارکنان دولت ، دوره های آموزشی رشته شغلی شامل (حسابدار ، ذیحساب ، بازرس ، حسابرس ، کارشناس و کاردان امور اداری ، کارشناس و کاردان روابط عمومی ، کارشناس و کاردان حقوقی )و بخشنامه بعدی به شماره بخشنامه شماره 30433/1/200مورخه 31/3/1388 آن شامل : رشته هایشغلیبازرس،کارگزین،کتابدار،آمارموضوعی ،خدماتاداری،خدماتمالیو ... ازمشاغلمشترکاداریباهدفایجادوتوسعهدانشوتوانمندیدرشاغلانمشاغلمشترکاداریوروزآمد کردناطلاعاتوتواناییهایآنانبهشرحجداولذیلبرگزار می گردد :  

 

فهرست دوره هاي آموزشي مشاغل مشترك اداري

1-دوره هاي آموزشي رشته شغلي كارگزين

رديف

عنوان دوره

عنوان پست

ميزان ساعات

شهريه(ريال)

1

سيستم اتوماسيون اداري

كليه پستها

30

1050000

2

ارزشيابي عملكرد كاركنان

ارزشيابي كاركنان

8

280000

3

قانون مالياتها

حقوق و مزايا

6

210000

4

سازماندهي

كليه پستها

30

1050000

5

اصول بيمه

امور رفاهي

20

700000

6

كاربرد آمار در امور اداري

كليه پستها

32

1120000

7

اموررفاهي كاركنان (قوانين ،مقررات و دستورالعملها)

امور رفاهي

12

420000

8

قانون كار و تامين اجتماعي

كليه پستها

12

420000

9

بيمه هاي اشخاص

امور رفاهي

12

420000

10

آشنايي با قوانين و مقررات مربوط به باز نشستگي و وظيفه

بازنشتگي و وظيفه

12

420000

11

خلاصه سازي مكاتبات و نوشته هاي اداري

كليه پستها

12

420000

12

اصول ومباني برنامه ريزي نيروي انساني

كليه پستها

30

1050000

13

سيستمها و روش ها

تشكيلات و روش ها

32

1120000

14

رضايت شغلي و چگونگي اندازه گيري

كليه پستها

12

420000

15

آشنايي با نظام حقوق و دستمزد

حقوق و مزايا

12

420000

16

آشنايي با طرح طبقه بندي مشاغل ،آئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي آن

طبقه بندي مشاغل

34

1190000

17

قوانين و مقررات استخدامي 1

كليه پستها

12

420000

18

قوانين و مقررات استخدامي 2

كليه پستها

12

420000

19

آشنايي با نظام آموزش كاركنان دولت

امور آموزش كاركنان

6

210000

20

ارزيابي كار و زمان

طبقه بندي مشاغل

30

1050000

21

مديريت اسناد ،مدارك و فن بايگاني

كليه پستها

24

840000

22

تجزيه و تحليل اداري

كليه پستها

32

1120000

23

نياز سنجي آموزشي در سازمانها

امور آموزش كاركنان

20

700000

24

برنامه ريزي اجرايي آموزش ضمن خدمت كاركنان

امور آموزش كاركنان

24

840000

25

طرح ارزشيابي مشاغل خاص

طبقه بندي مشاغل

6

210000

26

مقررات مربوط به تشكيلات و روشها (با توجه به قانون استخدام كشوري)

تشكيلات و روشها

6

210000

 

2-دوره هاي آموزشي رشته شغلي كتابدار

رديف

عنوان دوره

عنوان پست

ميزان ساعات

شهريه(ريال)

1

آماده سازي كتب و نشريات

كليه پست ها

12

420000

2

ساختمان و تجهيزات كتابخانه

كليه پست ها

16

560000

3

حفاظت و نگهداري مواد كتابخانه

كليه پست ها

18

630000

4

خدمات عمومي كتابخانه

كليه پست ها

6

210000

5

اصول و مباني مديريت كتابخانه

كليه پست ها

12

420000

6

مرجع شناسي عمومي

كليه پست ها

24

840000

7

آشنايي با نرم افزارهاي كتابخانه اي

كليه پست ها

32

1120000

8

متون انگليسي تخصصي كتابداري و اطلاع رساني

كليه پست ها

34

1190000

9

مواد وتجهيزات ديداري و شنيداري(سمعي و بصري)

كليه پست ها

24

840000

10

مجموعه سازي (1)

كليه پست ها

18

630000

11

مجموعه سازي (2)

كليه پست ها

24

840000

12

منابع مرجع الكترونيكي

كليه پست ها

32

1120000

13

فهرست نويسي

كليه پست ها

32

1120000

14

آشنايي با رده ديويي

كليه پست ها

36

1260000

15

فراهم آوري منابع كتابخانه اي

كليه پست ها

20

700000

16

آشنايي با رده بندي كنگره

كليه پست ها

44

1540000

17

مارك ايران 1(آشنايي با بانك كتابشناسي)

كليه پست ها

12

420000

18

مارك ايران 2(آشنايي با بانك مستندات)

كليه پست ها

12

420000

19

مارك ايران 3(آشنايي با بانك موجودي و رده بندي)

كليه پست ها

8

280000

20

متون عربي تخصصي كتابداري و اطلاع رساني

كليه پست ها

16

560000

 

3-دوره هاي آموزشي رشته شغلي آمار موضوعي

رديف

عنوان دوره

عنوان پست

ميزان ساعات

شهريه(ريال)

1

آشنايي با نرم افزار كامپيوتر spss

كليه پست ها

30

1050000

2

آمار كاربردي

كليه پست ها

30

1050000

3

اصول و روشهاي مصاحبه

كليه پست ها

12

420000

4

بانكهاي اطلاعاتي (SQL)

كليه پست ها

24

840000

5

روش هاي نمونه گيري و كاربرد آنها

كليه پست ها

12

420000

6

مباني آمار رسمي

كليه پست ها

20

700000

7

آشنايي با نرم افزار آماري statistica

كليه پست ها

20

700000

8

آشنايي با نرم افزار آماري splus

كليه پست ها

20

700000

9

آشنايي با مباني و ضوابط تهيه و تدوين طرح هاي آمارگيري

كليه پست ها

30

1050000

10

آشنايي با نرم افزار SAS

كليه پست ها

20

700000

11

بي پاسخي در آمارگيري ها(كاستن ،وزن دهي ،جانهي)

كليه پست ها

24

840000

12

روش هاي برآورد و پيش بيني جمعيت

كليه پست ها

24

840000

13

آشنايي با نظام آمارهاي ثبتي

كليه پست ها

24

840000

14

چگونگي تدوين طرحهاي پژوهشي

كليه پست ها

8

280000

15

روش تحقيق

كليه پست ها

32

1120000

16

برنامه نويسي (مقدماتي)

كليه پست ها

48

1680000

17

برنامه نويسي (پيشرفته)

كليه پست ها

44

1540000

18

طراحي صفحات وب(web)

كليه پست ها

42

1470000

19

روش هاي كنترل افشاي اطلاعات آماري

كليه پست ها

12

420000

20

آشنايي با نظام آماري ايران

كليه پست ها

12

420000

21

مديريت كيفيت در توليد آمار

كليه پست ها

18

630000

22

تهيه و تنظيم گزارشات آماري

كليه پست ها

12

420000

 

4-دوره هاي آموزشي رشته شغلي رئيس دفتر ،مسئول دفتر ،منشي

رديف

عنوان دوره

عنوان پست

ميزان ساعات

شهريه(ريال)

1

آئين نگارش مكاتبات ادراي

كليه پست ها

24

840000

2

اصول بايگاني

كليه پست ها

24

840000

3

اصول گزارش نويسي

كليه پست ها

12

420000

4

چگونگي تنظيم كارتابل ،جلسات و ملاقاتهاي مدير

كليه پست ها

4

140000

5

آشنايي با اينترنت و كاربرد آن در اداره امور دفتري

كليه پست ها

40

1400000

6

فن بيان و آئين سخنوري

كليه پست ها

24

840000

7

مكالمه زبان انگليسي

كليه پست ها

 

 

8

خلاصه سازي مكاتبات و نوشته هاي اداري

كليه پست ها

20

700000

9

ارتباطات سازماني

كليه پست ها

12

420000

10

آموزش ويندوز

كليه پست ها

34

1190000

11

اداره امور دفتري

كليه پست ها

20

700000

12

ماشين هاي مورد استفاده در دفاتر

كليه پست ها

24

840000

13

آموزش WORD

كليه پست ها

34

1190000

14

امور مالي مسئولان دفاتر

كليه پست ها

8

280000

15

قوانين و مقررات اداري و استخدامي

كليه پست ها

12

420000

16

حفاظت اسناد و مدارك طبقه بندي شده

كليه پست ها

8

280000

 

5-دوره هاي آموزشي رشته شغلي مسئول خدمات اداري

رديف

عنوان دوره

عنوان پست

ميزان ساعات

شهريه(ريال)

1

سيستم اتوماسيون اداري

كليه پست ها

30

1050000

2

كاربرد آمار در امور اداري

كليه پست ها

32

1120000

3

خلاصه سازي مكاتبات و نوشته هاي اداري

كليه پست ها

20

700000

4

قوانين و مقررات اداري و استخدامي(1)

كليه پست ها

12

420000

5

قوانين و مقررات اداري و استخدامي(2)

كليه پست ها

12

420000

6

مديريت اسناد ،مدارك و فن بايگاني

كليه پست ها

24

840000

7

مديريت جلسات اداري

كليه پست ها

8

280000

8

امور نقليه

كليه پست ها

12

420000

9

گزارش نويسي در امور اداري

كليه پست ها

12

420000

10

آشنايي با تشكيلات اداري

كليه پست ها

12

420000

11

رفاه كاركنان و شرايط فيزيكي محيط كار

كليه پست ها

24

840000

12

آموزش ويندوز

كليه پست ها

34

1190000

13

آموزش (word)

كليه پست ها

34

1190000

14

ارتباطات انساني

كليه پست ها

12

420000

15

اينترنت و قابليتهاي آن در انجام امور اداري

كليه پست ها

24

840000

16

آشنايي با قراردادها و مقررات پيمانكاري

كليه پست ها

12

420000

17

قانون كار و تامين اجتماعي

كليه پست ها

12

420000

18

بهداشت عمومي در محيط كار

كليه پست ها

8

280000

19

برنامه ريزي و كنترل امور خدمات

كليه پست ها

12

420000

 

6-دوره هاي آموزشي رشته شغلي مدير اداري و مالي

رديف

عنوان دوره

عنوان پست

ميزان ساعات

شهريه(ريال)

1

سيستم اتوماسيون اداري

كليه پست ها

30

1050000

2

كاربرد آمار در امور اداري

كليه پست ها

32

1120000

3

خلاصه سازي مكاتبات و نوشته هاي اداري

كليه پست ها

20

700000

4

قوانين و مقررات اداري و استخدامي(1)

كليه پست ها

12

420000

5

قوانين و مقررات اداري و استخدامي(2)

كليه پست ها

12

420000

6

بودجه ريزي عملياتي

كليه پست ها

20

700000

7

مديريت جلسات اداري

كليه پست ها

6

210000

8

امور نقليه

كليه پست ها

12

420000

9

گزارش نويسي در امور اداري

كليه پست ها

12

420000

10

ارزشيابي  عملكرد كاركنان

كليه پست ها

8

280000

11

رفاه كاركنان و شرايط فيزيكي محيط كار

كليه پست ها

24

840000

12

قانون مالياتها

كليه پست ها

6

210000

13

سازماندهي

كليه پست ها

30

1050000

14

ارتباطات سازماني

كليه پست ها

12

420000

15

اصول و مباني برنامه ريزي نيروي انساني

كليه پست ها

32

1120000

16

آشنايي با نظام حقوق و دستمزد

كليه پست ها

12

420000

17

انواع قراردادهاي داخلي ،شرايط و متون آنها

كليه پست ها

12

420000

18

مديريت منابع انساني

كليه پست ها

24

840000

19

سيستمهاي اطلاعاتي مديريت (mis) و كاربرد آم در امور مالي

كليه پست ها

32

1120000

20

نظارت مالي

كليه پست ها

6

210000

21

آموزش بودجه بندي

كليه پست ها

24

840000

22

اينترنت و قابليتهاي آن در انجام امور اداري

كليه پست ها

24

840000

23

نظارت و كنترل در نظام اداري

كليه پست ها

20

700000

24

نظام تصميم گيري دراموراداري

كليه پست ها

12

420000

 

7-دوره هاي آموزشي رشته شغلي مسئول خدمات مالي

رديف

عنوان دوره

عنوان پست

ميزان ساعات

شهريه(ريال)

1

قانون ديوان محاسبات كشور

كليه پست ها

12

420000

2

قوانين و مقررات اموال دولتي

كليه پست ها

8

280000

3

آشنايي با مفاهيم مالي

كليه پست ها

12

420000

4

تجزيه و تحليل صورت هاي مالي

كليه پست ها

16

560000

5

قوانين مالي در شركت هاي دولتي

كليه پست ها

12

420000

6

حسابداري دولتي

كليه پست ها

30

1050000

7

تعاريف و مفاهيم نظري قانون محاسبات عمومي

كليه پست ها

20

700000

8

نظلرت مالي

كليه پست ها

6

210000

9

آئين نامه اجرايي عمليات بانكي

كليه پست ها

8

280000

10

بررسي و تحليل قوانين و مقررات مالي دولتي

كليه پست ها

24

840000

11

اصول طبقه بندي و كد گذاري كالا

كليه پست ها

12

420000

12

اعتبارات اسنادي

كليه پست ها

24

840000

13

سيستمهاي حسابداري

كليه پست ها

34

1190000

14

حسابرسي  عملياتي

كليه پست ها

30

1050000

15

روش هاي اجرايي در ساماندهي امور اموال

كليه پست ها

12

420000

16

قوانين اموال غير منقول

كليه پست ها

8

280000

17

حسابداري مالياتي

كليه پست ها

12

420000

18

قانون تجارت

كليه پست ها

8

280000

19

مديريت تداركات

كليه پست ها

30

1050000

20

اصول حسابداري

كليه پست ها

24

840000

21

حسابدراي (ثبت معاملات )

كليه پست ها

12

420000

22

جمع داري اموال

كليه پست ها

20

700000

23

حسابداري كالا

كليه پست ها

24

840000

24

قوانين و مقررات معاملاتي دولتي

كليه پست ها

12

420000

25

رفاه كاركنان و شرايط فيزيكي محيط كار

كليه پست ها

12

420000

26

مديريت عملياتي حسابداري انبار

كليه پست ها

12

420000

27

قانون ماليتهاي مستقيم

كليه پست ها

6

210000

28

آموزش ويندوز

كليه پست ها

32

1120000

29

آموزش word

كليه پست ها

32

1120000

30

آمار كاربردي

كليه پست ها

30

1050000

 

8-دوره هاي آموزشي رشته شغلي كارشناس و كاردان برنامه و بودجه

رديف

عنوان دوره

عنوان پست

ميزان ساعات

شهريه(ريال)

1

بودجه ريزي عملياتي

كليه پست ها

24

840000

2

نظام بودجه ريزي عملياتي در ايران

كليه پست ها

6

210000

3

نظارت بر بودجه

كليه پست ها

6

210000

4

روش تحقيق

كليه پست ها

32

1120000

5

اجراي بودجه

كليه پست ها

5

175000

6

بودجه ريزي شركت هاي دولتي

كليه پست ها

8

280000

7

حسابرسي عملياتي

كليه پست ها

30

1050000

8

حسابداري مالياتي

كليه پست ها

24

840000

9

اصول حسابداري

كليه پست ها

24

840000

10

قوانين و مقررات مالي

كليه پست ها

8

280000

11

قانون مالياتهاي مستقيم 

كليه پست ها

6

210000

12

آمار كاربردي

كليه پست ها

30

1050000

13

برنامه ريزي و كنترل پروژه

كليه پست ها

34

1190000

14

آشنايي با نرم افزار كامپيوتري spss

كليه پست ها

34

1190000

15

قانون برنامه و بودجه كشور

كليه پست ها

6

210000

16

حسابداري قيمت تمام شده

كليه پست ها

32

1120000

 

9-دوره هاي آموزشي رشته شغلي  حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

رديف

عنوان دوره

عنوان پست

ميزان ساعات

شهريه(ريال)

1

آشنايي با قانون ديوان محاسبات كشور و اصلاحات بعدي آن

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

12

420000

2

قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

4

140000

3

قانون برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

8

280000

4

قانون مدني

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

16

560000

5

قوانين مالي شركتهاي دولتي

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

8

280000

6

حسابرسي دولتي

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

30

1050000

7

آشنايي با قانون محاسبات عمومي

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

20

700000

8

درآمدها و انواع آن

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

16

560000

9

سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
(mis)و كاربرد آن در امور مالي

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

32

1120000

10

هزينه و طبقه بندي آنها در حسابداري صنعتي

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

6

210000

11

حسابرسي (1)

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

24

840000

12

حسابرسي (2)

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

24

840000

13

حسابرسي مالياتي

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

34

1190000

14

مصاحبه در حسابرسي عملياتي

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

24

840000

15

قانون تجارت

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

24

840000

16

قانون ماليات

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

12

420000

17

مراحل تهيه و تنظيم بودجه

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

8

280000

18

اصول حسابدراي

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

24

840000

19

آشنايي با هزينه يابي سفارش كار در حسابداري صنعتي

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

6

210000

20

آشنايي با هزينه يابي مرحله اي در حسابداري صنعتي

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

6

210000

21

آشنايي با نقطه سربه سر در حسابدراي دولتي

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

6

210000

22

حسابداري دولتي اعتبارات هزينه

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

12

420000

23

حسابدراي دولتي اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

12

420000

24

قانون نحوه انتشار اوراق قرضه

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

6

210000

25

قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

8

280000

26

حسابداري دولتي

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

30

1050000

27

مقررات اعتباري اسنادي

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

6

210000

28

آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ها

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

8

280000

29

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

6

210000

30

قانون تجميع عوارض

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

6

210000

31

قانون تنظيم بخشي از مقزرات مالي دولت

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

8

280000

32

محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدمات

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

12

420000

33

 تلفيق بودجه ريزي ،برنامه ريزي و پيش بيني(1)

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

8

280000

34

بودجه ريزي و پيش بيني شناور(2)

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

8

280000

35

حسابداري مديريت استراتژيك(3)

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

16

560000

36

كاربرد اطلاعات عملكردي در نظام بودجه ريزي

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

8

280000

37

حسابدراي ويژه

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

16

560000

38

بودجه ريزي عملياتي

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

12

420000

39

آشنايي با قوانين سازمان بازرسي كل كشور

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

12

420000

40

قانون ماليات بر ارزش افزوده

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

16

560000

41

تنظيم قراردادها

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

8

280000

42

قانون مالياتهاي مستقيم

حسابدار ،ذيحساب ،حسابرس

16

560000

 

10-دوره هاي آموزشي رشته شغلي  كارشناس و كاردان روابط عمومي

رديف

عنوان دوره

عنوان پست

ميزان ساعات

شهريه(ريال)

1

شناخت افكار عمومي

پژوهش و افكار سنجي-مدير و معاون روابط عمومي

24

840000

2

ارتباطات مردمي

مدير و معاون روابط عمومي-ارتباط مردمي روابط عمومي

12

420000

3

عكاسي وفيلمبرداري در روابط عمومي

سمعي –بصري عكاسي و فيلمبرداري

48

1680000

4

ارتباطات تصويري در روابط عمومي

سمعي –بصري و فيلمبرداري

34

1190000

5

تكنولوژي چاپ و نشر

چاپ و نشر

46

1610000

6

تبليغات در روابط عمومي

تبليغات –اطلاع رساني –روابط عمومي -مدير و معاون روابط عمومي

30

1050000

7

هنر خوب نوشتن در روابط عمومي

كليه پست ها

24

840000

8

اصول و آداب تشريفات

تبليغات-امور همايشها و مراسم –تشريفات

24

840000

9

آرشيو در روابط عمومي

آرشيو

24

840000

10

استراتژي و مديريت استراتژيك در روابط عمومي

مدير و معاون روابط عمومي

24

840000

11

روابط عمومي و توسعه

مدير و معاون روابط عمومي

24

840000

12

پاسخگويي و مشتري فرماني درروابط عمومي

كليه پست ها

12

420000

13

روش تحقيق در روابط عمومي

امور مطالعات و تحقيقات اجتماعي-افكار سنجي –روابط عمومي

32

1120000

14

رويكرد نوين در روابط عمومي

كليه پستها

24

840000

15

كاربرد اينترنت و فن آوري (it)در روابط عمومي

كليه پست ها

40

1400000

16

برنامه ريزي استراتژيك در روابط عمومي

مدير و معاون روابط عمومي-مسئول برنامه ريزي

30

1050000

17

مديريت همايش ها و گردهمايي

مسئول امور تبليغات –برگزاري مراسم –امور تشريفات

18

630000

18

اصول گزارش نويسي در روابط عمومي

كليه پستها

12

420000

19

اصول و فنون تبليغات و دفتر تبليغاتي د رروابط عمومي

تبليغات –مسئول برگزاري مراسم –روابط عمومي

24

840000

20

انتشارات در روابط عمومي

انتشارات –امور مطبوعات –چاپ و نشر روابط عمومي 0مسئول نشريه

30

1050000

21

اصول و مباني ارتباط جمعي

روابط عمومي-امور مطبوعاتي –سمعي و بصري

24

840000

22

مديريت روابط عمومي

مدير و معاون روابط عمومي

16

560000

23

ارتباطات رسانه اي در روابط عمومي

ارتباط با رسانه ها –امور مطبوعاتي –سمعي بصري

34

1190000

24

عكاسي خبري

سمعي بصري-گزارشگر و خبرنگار-امور عكاسي و فيلمبرداري

54

1890000

25

مباني ،اصول و نظريه هاي روابط عمومي

كليه پستها

30

1050000

26

مخاطب شناسي در روابط عمومي

كليه پست ها

24

840000

27

خبرنويسي در روابط عمومي

انتشارات –ارتباط با رسانه ها –گزارشگر و خبرنگار

34

1190000

28

مصاحبه خبري

انتشارات – گزارشگر و خبرنگار- ارتباط با رسانه ها-امور مطبوعاتي

24

840000

29

اصول و مباني اطلاع رساني

بانك اطلاعات –روابط عمومي

20

700000

30

گرافيك و صفحه آرائي

انتشارات -تبليغات

45

1575000

31

تحليل محتوي پيامهاي ارتباطي

پژوهش و افكار سنجي-تحقيقات اجتماعي-امور مطالعات

46

1610000

32

اقناع و تبليغ

تبليغات –روابط عمومي-مدير و معاون روابط عمومي

12

420000

33

ترجمه ساده متون خبري

مترجم

30

1050000

34

شنود صوتي و تصويري

مترجم

20

700000

 

11-دوره هاي آموزشي رشته شغلي  كارشناس و كاردان حقوقي

رديف

عنوان دوره

عنوان پست

ميزان ساعات

شهريه(ريال)

1

قوانين و مقررات معاملات دولتي

كليه پستها

6

210000

2

آشنايي با مراجع قضايي

كليه پستها

6

210000

3

آشنايي با دعاوي،دادخواستها ولوايح حقوقي

كليه پستها

12

420000

4

آشنايي با قانون كار و تامين اجتماعي

كليه پستها

8

280000

5

قوانين و مقررات ثبتي

كليه پستها

8

280000

6

آشنايي با نحوه اعتراض و تجديد نظر خواهي عادي در امور مدني

كليه پستها

8

280000

7

شكواييه در امورجزايي و انواع

كليه پستها

8

280000

8

آشنايي با مفاهيم و قواعد كلي حاكم بر تشكيل قراردادها و تعهدات

كليه پستها

20

700000

9

مسئوليت مدني

كليه پستها

16

560000

10

آشنايي با مقررات طرح هاي عمراني

كليه پستها

18

630000

11

قوانين و مقررات اموال دولتي

كليه پستها

6

210000

12

قرارداهاي بين المللي

كليه پستها

12

420000

13

قواعد آيين دادرسي مدني در رابطه با وظايف كارشناس حقوقي

كليه پستها

20

700000

114

آشنايي با آيين دادرسي كيفري د ر راستاي وظايف كارشناس حقوقي

كليه پستها

12

420000

15

آشنايي با شوراي حل اختلاف

كليه پستها

8

280000

16

آشنايي با دعاوي و دادخواستها حقوقي در خصوص تنظيم سند

كليه پستها

20

700000

17

آئين نگارش مكاتبات ادري با رويكرد ادبيات حقوقي

كليه پستها

20

700000

18

اصول گزارش نويسي در مراجع قضايي

كليه پستها

12

420000

19

نظام رسيدگي به تخلفات اداري

كليه پستها

12

420000

20

آشنايي با عقود معين در قانون مدني

كليه پستها

20

700000

21

حقوق تجارت

كليه پستها

12

420000

22

معافيتهاي مالياتي در قانون جديد مالياتها

كليه پستها

16

560000

23

آشنايي با اسناد تجاري

كليه پستها

12

420000

 

فهرست دوره ها ي آموزشي مديريت خدمات  كشوري

12-جدول شماره 1 ،دوره آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري

رديف

عنوان دوره

عنوان پست

ميزان ساعات

شهريه(ريال)

1

آشنايي با قانون مديريت  خدمات كشوري

كليه مديران سطوح عالي و مياني

8

280000

2

آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري

كليه مديران سطوح پايه

12

420000

 

12 جدول شماره 2 ،دوره هاي آموزشي قوانين و مقررات مالي و محاسباتي

رديف

عنوان دوره

ميزان ساعات

شهريه(ريال)

سطوح مديران

عملياتي

مياني

عالي

1

آشنايي با قوانين ديوان محاسبات و محاسبات عمومي كشور

6

210000

P

P

 

2

آشنايي با قوانين ديوان محاسبات و محاسبات عمومي كشور

4

140000

 

 

P

3

آشنايي با قانون مجازات اسلامي فصل تعديات ماموران دولت

4

140000

P

P

P

4

آشنايي با قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون الحاق مواد با آن

4

140000

 

 

P

5

آشنايي با قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت قانون الحاق

6

210000

P

P

 

6

آشنايي با قوانين و مقررات اموال دولتي

4

140000

P

 

 

7

قانون گذاري مناقصات

6

210000

P

P

 

8

قانون برگزاري مناقصات

4

140000

 

 

P

9

آشنايي با قانون برنامه و بودجه (مصوب10 اسفند 51) و قانون بودجه 1389

4

140000

 

P

P

 

مجموعه پودمانهاي آموزشي آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري

13-بخش اول پودمانهاي آموزشي شغلي:

>>كاردان و كارشناس حقوقي<<كاردان و كارشناس امور اداري

رديف

عنوان دوره

ميزان ساعات

شهريه(ريال)

 
 

1

آشنايي با راهبردها،اطلاعات و خدمات اداري

4

140000

 

2

ورود به خدمت و توانمندسازي كاركنان

4

140000

 

3

آشنايي با نظام پرداخت حقوق و مزايا

4

140000

 

4

آشنايي با ساختار سازماني دستگاههاي اجراييكشور و شورايهاي مندرج در قانون مديريت كشوري

4

140000

 

5

آشنايي با نظام تامين اجتماعيو بازنشتگي كاركنان

4

140000

 

6

آشنايي با حقوق مردم و ارباب رجوع در نظام اداري

4

140000

 

7

آشنايي با نظام مديريت ارزيابي عملكرد

4

140000

 

8

آشنايي با حقوق و تكاليف كاركنان و مقررات انظباطي

4

140000

 

 

13-بخش دوم

دوره آموزشي عمومي ساير كاركنان دستگاههاي اجرايي

رديف

عنوان دوره

ميزان ساعات

شهريه(ريال)

 
 

1

آشنا ساختن كارشناسان با مباني و مفاد قانون مديريت خدمات كشوري

8

280000

 

 

كارگاههاي تخصصی :

كارگاه های تخصصی بر اساس نیاز سنجی های بعمل آمده در گروه های شغلی سازمانهای مختلف تدوین وبرنامه ریزی می شود .لازم به ذکر است این معاونت آمادگی دارد بنابه در خواست سازمانهای متقاضی نیاز سنجی وطراحی دوره های خاص سازمانی را با همکاری اساتید مجرب جهت اجرا به صورت سمیناری وکارگاهی در محل سازمان متقاضی با مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی انجام دهد.

 

 

 

یادداشت ها

نمایش ویدئو

از عشق به پیامبر

1

1

3

4

5

rahbar

president

ardebil

uma

rahbar

president

ardebil

uma