امروز : سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۶
نشانی:
اردبیل -شهرک کارشناسان -میدان شفا ساختمان جهاددانشگاهی واحد اردبیل 04533749511
تلفن:
045-33949511
دورنگار:
045-33749510

یادداشت ها

دو طرح کاربردی کشاورزی در جهاد دانشگاهی اردبیل اجرا می شود

دو طرح کاربردی کشاورزی در جهاد دانشگاهی اردبیل اجرا می شود

فراخوان

farakhan

1

1

3

4

5

rahbar

president

ardebil

uma