امروز : چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۵۷
در نشست دانشجویی «دانشجو و ارتباطات در محیط دانشگاهی» عنوان شد:

ارتباطات دانشجویی باید به سمت دانش بنیان حرکت کند

به همت مرکز مطالعات فرهنگی و نیاز سنجی معاونت فرهنگی نشست دانشجویی "دانشجو و ارتباطات در محیط دانشگاهی" در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی اردبیل برگزار شد.
ارتباطات دانشجویی باید به سمت دانش بنیان حرکت کند
چهارشنبه | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ - ۰۹:۵۴ |
کد خبر : ۹۶۳ |
اخبار روابط عمومي

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، در این نشست حسین بشری گیوی، مدرس دانشگاه‌های استان اردبیل با بیان اینکه ارتباطات دانشجویی در برهه های مختلف دارای مطالبات خاصی بوده است تصریح کرد: تا دهه 40 ارتباطات دانشجویی و مطالبات آنها سیاسی بوده و پس از آن مطالبات به سمت انجمن های اسلامی سوق پیدا کرد و در حال حاضر این ارتباطات بایستی به سمت دانش بنیان حرکت کند.

وی بر ضرورت تشکیل 5 حلقه جهت تحقق ارتباطات دانش بنیان در کشور تاکید کرد و افزود: حلقه اول همان علم دانشگاهی، حلقه دوم فناوری، حلقه سوم تجاری سازی، حلقه چهارم تولید انبوه و حلقه پنجم بازاریابی است که پارک علم و فنآوری و شرکت‌های زیرمجموعه، این حلقه ها را به هم وصل می کند.

محقق و پژوهشگر علوم اجتماعی به برخی از مزایا و امتیازات شرکت های دانش بنیان اشاره و اظهارکرد: معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت 15 سال، تامین تمام یا بخشی از هزینه های تولید، عرضه یا بکارگیری نوآوری و فناوری با اعطای تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلندمدت و یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی را از مزایای شرکت های دانش بینان است.

بشیری اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان، اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری بر اساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان را از دیگر مزایای شرکت های دانش بنیان عنوان کرد.

وی با اشاره به لزوم ارتباطات علمی در محیط دانشگاهی تصریح کرد: مسیر توسعه و پیشرفت الزاما از توسعه علم میان طبقه دانشمندان عبور نمی کند بلکه باید مطالعه کرد که چگونه می توانیم ارتباطات علمی را در جامعه، و علم و فناوری را برای جامعه و در تعامل با مردم و محیط برقرار کنیم.

مدرس دانشگاه های اردبیل تاکید کرد: دانشجویان به عنوان محققان و دانشمندان آینده از طرفی باید مردم جامعه خودشان را متقاعد کنند که کاری که ما انجام می دهیم مفید به حال جامعه است تا این تولیدات علمی مورد توجه قرار گیرد و از طرفی دیگر کسانی که حاکمیت امور را مدیریت کرده و سیاستگذار هستند باید توجه شان به کارهایی که این افراد انجام می دهند جلب شود.

بشیری افزود: اگر اینگونه نشود و امکان کار برای محققان و دانشجویان و دانش پژوهان صورت نگیرد، نمی توانند فعالیت ها را پیش ببرند.

وی حمايت مالي و تسهيل شكل‌گيري و توسعه شركت‌هاي كوچك و متوسط خصوصي و تعاوني تجاري‌سازي دانش و فناوري به‌ويژه توليد محصولات مبتني بر فناوري‌هاي پيشرفته، صادرات خدمات فني و مهندسي و راه‌اندازي مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري از طريق بخش غيردولتی را از تاکیدات ماده 17 قانون توسعه پنجم کشور عنوان کرد.

این مدرس دانشگاه های اردبیل ترویج علم را کاری تخصصی خواند و گفت: این ترویج همان ترویج تفکر علمی در جامعه و منظور از جامعه همه مردم هستند و مسیر آن، رسانه تخصصی در حوزه علم و فناوری است.

یادداشت ها

نمایش ویدئو

از عشق به پیامبر

1

1

3

4

5

rahbar

president

ardebil

uma