امروز : یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۲۵

مجری طرح ملی " توسعه مشاغل خانگی" در استان اردبیل منصوب شد

رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل به عنوان مدیر و مجری طرح ملی " توسعه مشاغل خانگی" در استان اردبیل منصوب شد.
مجری طرح ملی " توسعه مشاغل خانگی" در استان اردبیل منصوب شد
چهارشنبه | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ - ۱۳:۴۰ |
کد خبر : ۱۳۹۸ |
اخبار روابط عمومي

به گزارش روابط عمومی جهادانشگاهی استان اردبیل، طی حکمی که به امضای محمدصادق بیجندی، معاون جهاددانشگاهی و سرپرست سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان رسیده، آمده است: احتراما، به استناد توافقنامه مورخ 10/07/1398 فیمابین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاددانشگاهی با موضوع «طرح ملی توسعه مشاغل خانگی» و با عنایت به شایستگی، تعهد و مراتب علمی و اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مدیر و مجری طرح مذکور در استان اردبیل منصوب می‌شوید.

امید است با یاری خداوند متعال و همکاری و همفکری مجموعه همکاران جهاددانشگاهی آن واحد سازمانی در انجام هرچه بهتر طرح موفق و موید باشید.

یادداشت ها

نمایش ویدئو

از عشق به پیامبر

1

1

3

4

5

rahbar

president

ardebil

uma

rahbar

president

ardebil

uma