امروز : دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۳۱
درکارگاه آموزشی "تقویت حافظه و سبک مطالعه" عنوان شد؛

یادگیری نقش مهمی را در رشد افراد ایفا می‌کند

به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان اردبیل، کارگاه آموزشی "تقویت حافظه و سبک مطالعه" شنبه 9آذرماه در سالن عطامهر دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل برگزار شد.
یادگیری نقش مهمی را در رشد افراد ایفا می‌کند
شنبه | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ - ۱۵:۵۵ |
کد خبر : ۱۴۴۸ |
اخبار فرهنگي

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان اردبیل، در این کارگاه عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل گفت: یادگیری نقش مهمی در رشد افراد دارد و تغییراتی بالقوه است که بر اثر تمرین و تکرار ایجاد می شود.

 

صادق فرهمند امین با بیان اینکه یکی از تکنیک‌های تقویت حافظه، استفاده از کلید واژه‌ها و یادداشت برداری است، افزود: حافظه فعال شبیه دفترچه یادداشت مغز شماست، جایی که اطلاعات جدید موقتا نگهداری می شوند، هنگامی که نام کسی یا آدرسی که می خواهید بروید را می شنوید این اطلاعات را در حافظه فعالتان نگه می دارید تا اینکه کارتان با این اطلاعات تمام شود و اگر این اطلاعات بیشتر از این برایتان استفاده ای نداشته باشد مغزتان اجازه می دهد به کل پاک شوند اما اگر استفاده داشته باشند، به حافظه بلند مدت سپرده و تقویت شده و بعدا به یاد آورده شوند.

وی با ییان اینکه اهداف‌ آموزشی را در سه حیطه شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی تقسیم بندی می‌کنند، تصریح کرد: حیطه شناختی از شش گام دانش، درک مطلب، بکاربستن، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی حیطه عاطفی از پنج گام دریافت ۲-پاسخ، ارج نهادن، سازماندهی ارزش‌ها، وجدانی کردن و حیطه روانی وحرکتی از چهار گام ادراک، آمادگی، یادگیری از طریق یک الگو، انجام رفتارهای پیچیده پیروی می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل با اشاره به اینکه یادگیری هم کسب دانش و هم ایجاد تغییر در رفتار و عواطف است که منجر به تغییر می‌شود و باید تداوم داشته باشد.خاطرنشان کرد: انسان وقتی به یک مسئله برخورد می کند، ذهن بطور ناخود آگاه به ترتیب به دنبال راه حلی برای حل آن مسئله می گردد و از زاویه های مختلفی آن مسئله را بررسی می کند و در این جا خود به خود نوآوری اتفاق می افتد و آثار جدیدی به وجود می آید.

فرهمند امین با تاکید بر دو جنبه هم گرایی و واگرایی تفکر انسان و تعریف آن، ادامه داد: هم گرا یعنی انسانی تک بعدی هستیم و در مسئله ای که به آن برخورد می‌کنیم ذهن فقط یک راه حل را بررسی می‌کند و به پاسخ ها و ایده‌های دیگر برای حل آن مسئله نمی پردازد، ولی در تفکر واگرا، ذهن باز است و برای یک مسئله چندین پاسخ می تواند یافت کند.

وی تصریح کرد: ایده ها و پاسخ هایی که برای یک مسئله طرح می‌شود یک نو آوری است و منجر به رشد حافظه می شود.

 

 

 

یادداشت ها

نمایش ویدئو

از عشق به پیامبر

1

1

3

4

5

rahbar

president

ardebil

uma

rahbar

president

ardebil

uma