امروز : یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۴۳
به همت انتشارات جهاددانشگاهی اردبیل؛

کتاب "کاربرد تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی" وارد بازار نشر شد

مرکز انتشارت جهاددانشگاهی استان اردبیل کتاب "کاربرد تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی در کشت بافت " در چهار فصل و 424 صفحه منتشر کرد.
کتاب "کاربرد تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی" وارد بازار نشر شد
دوشنبه | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ - ۱۵:۱۲ |
کد خبر : ۱۳۲۳ |
اخبار فرهنگي

به گزارش روابط عمومی جهادانشگاهی واحد استان اردبیل، کتاب مذکور به همت دکتر کامران مرادی‌پینوندی، دانش آموخته دانشگاه محقق اردبیلی به رشته تالیف درآمده است.

در این کتاب نقشهای فیزیولوژیک و کاربرد اکسین، سیتوکینین، بیوسنتز، در کشت بافت گیاهی، ساز وکارهای مولکولی و عملکرد و نقش هورمونهای گیاهی بخش‌های مختلف بررسی شده که می‌تواند مورد استفاده دانشجویان رشته زیست شناسی و گرایش‌های مهندسی کشاورزی قرار گیرد.

کتاب "کاربرد تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی در کشت بافت " به قیمت 40 هزار تومان از کتاب فروشی‌ها قابل تهیه است.

یادداشت ها

نمایش ویدئو

از عشق به پیامبر

1

1

3

4

5

rahbar

president

ardebil

uma

rahbar

president

ardebil

uma